คำถามที่พบบ่อย

1. ผู้โดยสารต้องไปถึงจุดขึ้นรถล่วงหน้า นานเท่าไหร่
ควรไปถึงก่อนขึ้นรถอย่าน้อย 30 นาที ถ้ามีการขึ้นรถระหว่างทางควรเผื่อเวลาเพิ่มขึ้น

2. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเดินทางได้หรือไม่
ในการจองบัตรโดยสารท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง
โดยบัตรโดยสารที่จำหน่ายไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ตาม เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

3. จำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้า มากสุดกี่วัน
ระยะเวลาในการจำหน่ายบัตรนี้ มีการถูกกำหนด จากผู้ให้บริการแต่ละราย
ปกติอยู่ระหว่าง 1-90 วัน

4.ถ้าจองแล้ว ไม่สามารถชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ต้องทำอย่างไร
ท่านต้องทำการจองใหม่ เพราะระบบได้ยกเลิกรายการจองของท่านไปแล้ว

5.ต้องทำอย่างไรถ้าจองแล้วแต่ชำระเงินไม่ถูกต้อง
หากท่านชำระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ใส่รหัสการจองผิด ใส่จำนวนเงินผิด ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน
ให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 02 269 6999 เพื่อทำการจองใหม่ หรือติดต่อขอรับเงินคืน

6. หลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถผู้โดยสารต้องดำเนินการอย่างไร
หลังจากชำระเงินค่าบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงเพื่อรับบัตรโดยสารและบัตร รับประทานอาหารจากผู้ให้บริการ
อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรถออก ในกรณีที่ท่านชำระเงินโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงิน (เช่น ชำระด้วยบัตรเครดิต)
ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ไปแสดงเพื่อใช้บริการ
หรืออีกทางเลือกนึงคือ ท่านสามารถพิมพ์ตั๋ว e-Ticket ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ (ตั๋วที่พิมพ์ใช้เดินทางได้เลย)

7. ต้องทำอย่างไรถ้าพลาดเที่ยวรถ
ถ้าพลาดเที่ยวรถท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลา หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการจองตั๋ว” บนหน้าเว็บไซต์


Scroll to top